Įvyko ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Š.m. vasario 20 dieną vyko Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Pirmininkė L. Rubežienė pristatė siūlomus „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“ keitimus, kurie turėtų palengvinti sąlygas potencialiems pareiškėjams. Siūlomiems pakeitimams buvo pritarta vienbalsiai.

Susirinkimo metu buvo pristatyta 2018 metų valdybos ir pirmininko veiklos ataskaita. 2018 metais vyko 16 valdybos posėdžių, 3 visuotiniai susirinkimai, buvo paskelbti 9 kvietimai teikti vietos projektus, kurių metu gauta 11 vietos projektų (bendras skaičius nuo  VPS įgyvendinimo pradžios – 19). Pasirašytos 2 vietos projektų vykdymo sutartys ir šiuo metu įgyvendintas vienas projektas ž – UAB „Malorija“, „Pramogų ir poilsio paslaugų plėtra“. 2018 metais vyko 18 informacinių renginių, kurių metu pristatyti FSA paskelbtiems kvietimams, reikalavimai teikiamoms paraiškoms bei pareiškėjams, nuolat yra viešinama informacija tinklapyje www.svlvvg.lt ir Facebook puslapyje, taip pat informavimas vyksta spaudoje apie skelbiamus kvietimus. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG dalyvauja 2 tarptautinių projektų įgyvendinime:

  1. „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“. Projekto vertė – 29 921,76 Eur. Partneriai – 4 Latvijos Respublikos VVG, 3 Lietuvos Respublikos VVG, 1 Gruzijos Respublikos VVG, 4 Moldovos Respublikos VVG.
  2. Akademija „Nuotykių LEADER“, koordinatoriai – Telšių rajono VVG; partneriai – ŠVLVVG, Plungės rajono VVG, 2 Švedijos VVG. Tikslas – stiprinti jaunų žmonių iš Lietuvos ir Švedijos dalyvavimą LEADER programoje, stiprinti verslumo įgūdžius.

 

Susirinkimo metu finansininkė A. Žymantė pristatė finansinę ataskaitą, kuriai buvo pritarta ir įvyko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininko bei pavaduotojo rinkimai. Valdybos narys, A. Čepys, pasiūlė pirmininke būti L. Rubežiene, pavaduotojas – J. Vitkauskis. Siūlymams buvo pritarta vienbalsiai.