Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

posted in: Aktuali informacija | 0

 Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo kvietimas „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.  Remiamos veiklos: 1. Istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymo darbams, siekiant panaudoti … Continued

Kvietimo Nr. 4 pakeitimai

posted in: Aktuali informacija | 0

Informuojame, kad pasikeitus galiojantiems teisės aktams valdybos sprendimu buvo patikslinta Kvietimo Nr. 4 informacija. Daugiau informacijos: www.svlvvg.lt (Pareiškėjams Kvietimas Nr. 4).

Verslo projektų sąrašas

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG atliko gautų pelno projektų kokybės vertinimą ir skelbia projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų skaičių, sąrašą. Informaciją apie kvietimų Nr.14 ir Nr.15 pelno projektus galite rasti nuorodose: http://svlvvg.lt/kvietimas-nr-14/, http://svlvvg.lt/kvietimas-nr-15/.  

Meistriškumo mokymai Mažeikių rajone

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsia tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, Nr. 44TT-KE-18-3-04089-PR001, įgyvendinimą. 2019 m. liepos 9 -10 d. vyko meistriškumo kursai tema – „Ekologinių ūkių pritaikymas turizmui ir kitos paslaugos, įtakojančios turizmo plėtrą“. Mokymuose dalyvavo … Continued

Paskelbtas kvietimas

posted in: Aktuali informacija | 0

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), Nr. LEADER-19.2-SAVA-1) Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nuo 2019 m. birželio 3 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės … Continued

Tarptautinio projekto dalyviai mokymus tęsė Latvijoje

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG kartu su partneriais Utenos regiono vietos veiklos grupe, Mažeikių miesto vietos veiklos grupe bei užsienio šalių partneriais Latvijos, Gruzijos, Moldovos vietos veiklos grupėmis įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“. Projektas finansuojamas … Continued

Meistriškumo mokymai

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsia tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, Nr. 44TT-KE-18-3-04089-PR001, įgyvendinimą. 2019 m. liepos 9 -10 d. vyks meistriškumo mokymai Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijoje (Mažeikių r. savivaldybė).– „EKOLOGINIŲ ŪKIŲ PRITAIKYMAS TURIZMUI … Continued

Parama verslui kaimo vietovėse

posted in: Aktuali informacija | 0

Dėmesio! Kvietimai verslo priemonėms teikti vietos projektus galioja nuo 2019 metų balandžio 26 d. 9 val. 00 min. iki 2019 metų birželio 25 d. 16 val. 00 min. Kvietimas Nr. 14 ir Nr. 15.  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse … Continued

Kviečiame į renginį

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia 2019 m. birželio 11 d. 13 val. organizuoja informacinį renginį, skirtą strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ I prioriteto „Verslo ir verslo aplinkos plėtra, darbo vietų … Continued

1 2 3 4 15