Paraiškų surinkimas vyksta iki 2020-05-12 d.

posted in: Aktuali informacija | 0

Primename, kad Kvietimų Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, Nr.26 paraiškų priėmimo terminas yra 2020-05-12 dienos. Paraiškos turi būti teikiamos karantino metu per „Paraiškų dėžutę“. Pateikus paraišką yra būtina informuoti tel.: 8 618 51 199, 8 673 47 349.

NMA pranešimas: svarbu įgyvendinantiems projektus

posted in: Aktuali informacija | 0

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priėmė sprendimą dėl renginių pravedimo ir avanso negrąžinimo bei projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, termino pratęsimo, kai numatyti renginiai nukeliami dėl Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos dėl korona viruso (COVID-19) infekcijos … Continued

Gerbiamieji pareiškėjai, projektų vykdytojai, partneriai

posted in: Aktuali informacija | 0

Atsižvelgdama į LR Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Šiaurės vakarų Lietuvos VVG administracija savo darbą iki kovo 30 d. organizuos daugiausiai nuotoliniu būdu. Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir … Continued

PARAMA VERSLUI IKI 70 PROC.

posted in: Aktuali informacija | 0

  Kviečiame teikti vietos projektus pagal strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemones. Informacija apie kvietimus teikiama adresu: Laisvės g. 39-102,103 kab. Mažeikiai, tel.: 8 673 47 349 ir internete: www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS): http://svlvvg.lt.begemotas.serveriai.lt/pareiskejams/ , … Continued

PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ

posted in: Aktuali informacija | 0

Kviečiame teikti vietos projektus pagal strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Informacija apie … Continued

Įvyko visuotinis susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Kovo 10 dieną įvyko visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas, kurio metu ŠVLVVG pirmininkė L. Rubežienė ir valdybos pirmininkė A. Kiudulienė pristatė 2019 metų veiklos ataskaitą. Vėliau susirinkimo metu finansininkė, Aušra Žymantė, pristatė balansą už 2019 metus, visi klausimai buvo patvirtinti vienbalsiai. 

Vyko informaciniai renginiai

posted in: Aktuali informacija | 0

Š.m. kovo 3 – 4 dienomis vyko informaciniai renginiai apie finansavimo galimybes ir sąlygas verslui ir viešiesiems juridiniams asmenims Mažeikių rajone. Renginių metu pristatytos projekto „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ keturios priemonės: „Parama ne žemės ūkio verslui … Continued

INFORMACINIAI RENGINIAI

posted in: Aktuali informacija | 0

Kovo 3 d.,antradieni, 14.00 val. – 16.00 val.  adresu: Mažeikiai, Stoties g. 18 (salė 2 aukšte) vyks informaciniai renginiai, kuriuose bus pristatyti finansavimo šaltiniai verslo priemonėms:   14.00-15.00 val. Priemonė „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“: Kas gali … Continued

1 2 3 4 5 6 21