Informacija apie užregistruotas paraiškas

posted in: Aktuali informacija | 0

Informuojame, kad pagal paskelbtą Kvietimą Nr. 18 „NVO socialinės veiklos skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) buvo gautos ir užregistruotos 5 NVO paraiškos. Informacija apie gautus projektus galima rasti: http://svlvvg.lt/kvietimas-nr-18/. Šiuo metu vyksta projektų vertinimas. 

Telšių VVG gimtadienis

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininkė Loreta Rubežienė ir administratorė Daiva Baranauskienė 2019 m. lapkričio 26 d. dalyvavo Telšių rajono vietos veiklos grupės konferencijoje „Bendruomenių telkimas ir žinių sklaida 15 metų su VVG“. Susirinkusius pasveikino ir su nuveiktais darbais supažindino Telšių … Continued

Vyko projektų atrankos posėdis

posted in: Aktuali informacija | 0

Spalio 29 d. 16 val. vyko PAK posėdis, kuriame valdyba svarstė ir pritarė Kvietimo Nr. 17 gautų vietos projektų finansavimui, kurių bendra vertė – 95 666,62 Eur. Buvo pristatyti, Mažeikių muziejaus vietos projektas „Kultūros paveldo objekto – Viekšnių vaistinės muziejaus pastato … Continued

Valdyba pritarė naujų kvietimų skelbimui

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdyba 2019 m. spalio 29 d. posėdyje patvirtino finansavimo sąlygų aprašus šioms priemonėms: „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas (LEADER-19.2-6.4), Kvietimas Nr. 20. „Ūkio ir verslo … Continued

Tarptautinė konferencija

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė organizuoja tarptautinę konferenciją, kuri vyks 2019 m. lapkričio 13 – 14 dienomis Renavo dvaro svirne, adresu: Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r. Tarptautinės konferencijos metu vyks forumas „Draugiškas aplinkai turizmas“, kurio metu bus pristatytas … Continued

KVIEČIAME KREIPTIS PARAMOS

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nuo 2019 m. spalio 2 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ prioriteto Nr. 1 „Verslo ir verslo aplinkos … Continued

Teminė savaitė – Sakartvelui

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos ir Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendindamos tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2019 m. rugsėjo 23-29 d. paskyrė partneriams iš Sakartvelo pristatyti. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir Sedos Vytauto Mačernio … Continued

NVO socialinės veiklos skatinimas

posted in: Aktuali informacija | 0

2019 . rugsėjo 19 d. vyko ŠVLVVG administracijos ir kaimo bendruomenių susitikimas, kurio metu buvo pristatytas Kvietimas Nr. 18 pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“. Taip pat pasidalinta projektų įgyvendinimo patirtimi, aptartos tolimesnės vietos projektų, kurių pareiškėjais gali būti … Continued

1 2 3 4 5 6 18