Nauji KVIETIMAI

posted in: Aktuali informacija | 0

Nuo 2018 m. gegužės 9 d. kviečiame teikti paraiškas: priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ , priemonės „Ūkio ir verslo plėtra”, 2 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Informacija … Continued

Kviečiame į informacinį renginį

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė 2018 m. balandžio 10 d. 15 val. organizuoja informacinį renginį, skirtą strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 1 veiklos … Continued

Valdybos susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

2018 m. kovo 26 d. vyko valdybos susirinkimas, kurio metu valdybos nariai patvirtino kvietimo Nr. 6 dokumentaciją,  buvo informuoti apie paskelbtus kvietimus, strategijos įgyvendinimo eigą, pareiškėjams iškylančius sunkumus taip pat valdybos nariai susipažino su mokymų projektų finansavimo sąlygų aprašu, kuriam pastabų … Continued

Dalyvavome mokymuose

posted in: Aktuali informacija | 0

2018 kovo 22 d. viešųjų ryšių specialistė M. Liaučiūtė bei valdybos pirmininkė A. Kiudulienė dalyvavo Šiauliuose vykusiuose mokymuose „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“.

Informacinis renginys Viekšniuose

posted in: Aktuali informacija | 0

2018 m. kovo 20 d. Viekšnių seniūnijoje, adresu Tilto g. 12, Viekšniai vyko informacinis renginys tema „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Renginio metu potencialiūs pareiškėjai buvo informuoti, jog gali kreiptis dėl paramos kultūros savitumo išsaugojimui, tradicijų tęstinumui. ŠVLVVG administracijos darbuotojos supažindino potencialius pareiškėjus su pagrindinėmis taisyklėmis … Continued

1 2 3 4 5 9