Apskrito stalo susitikimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Birželio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra organizavo apvalaus stalo diskusiją tema „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“.

Projektų kokybės vertinimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė gegužės 12 dieną baigė vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinamą pagal patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus vietos projektų atrankos kriterijus. Vietos projektų pridėtinė vertė (kokybė) buvo vertinama pagal pareiškėjo pateiktą pirminę vietos projekto … Continued

Informacija apie užregistruotas paraiškas

posted in: Aktuali informacija | 0

Gegužės 9 dieną baigėsi vietos projektų paraiškų rinkimas. Buvo gautos ir užregistruotos 8 vietos projektų paraiškos. Visą naudingą informaciją rasite prie informacijos PAREIŠKĖJAMS (http://svlvvg.lt.begemotas.serveriai.lt/pareiskejams/). Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1.

VVG valdybos susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Raseiniuose balandžio 26 d. vyko VVG tinklo valdybos.susitikimas, kuriame buvo aptarti vietos projektų administravimo taisyklių projektas, socialinio verslo gairių pareiškėjams projektas ir siūlomi keitimai. Taip pat Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė numatomo susitikimo seime gegužės 6 dienos vietos … Continued

Visuotinis susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Balandžio 19 d. Įvyko Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 17 narių. Buvo pristatyta 2016 metų Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos, administracijos veiklos ir finansinė ataskaita.

Informaciniai renginiai

posted in: Aktuali informacija | 0

Kviečiame kreiptis dėl paramos verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėje Mažeikių rajone. Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis nuo 2017 m. balandžio10 d. 9.00 val. iki 2017 m.  gegužės 9 d. 16.00 val.  Informaciniai renginiai planuojami:

Susitikimas NMA

posted in: Aktuali informacija | 0

Balandžio 6 d. 10.00 val. vyko susitikimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos. Susitikimo metu buvo pristatyta Finansavimo sąlygų aprašo rengimo ir administravimo ypatumai, viešųjų pirkimų aktualijos ir pasikeitimai. Vyko diskusija su atstovais iš NMA apie kylančias problemas ir sunkumus. … Continued

1 8 9 10 11 12 13