Skirtas finansavimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Rugsėjo 15 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra, įvertinusi pateiktas paraiškas gauti paramą pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės (toliau –
VVG) Vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos
2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis patvirtino finansavimą 4 verslo projektams:

  1. UAB „Gama testas“ projektui „UAB „Gama testas” veiklos pradžia“ įgyvendinti skiriama iki 43 024,00 Eur ir taikomas 70,00 proc. paramos intensyvumas;
  2. UAB „Medienos profesionalai“ projektui „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ įgyvendinti skiriama iki 33 667,00 Eur  ir taikomas 50,00 proc. paramos intensyvumas;
  3. Gražinos Elenos Juknevičienės projektui „Dautarų dvaro sodybos parko infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinti skiriama iki 74 705,00 Eur ir taikomas 70,00 proc. paramos intensyvumas;
  4. UAB „VTT plius“ projektui „UAB “VTT plius“ verslo plėtra“ įgyvendinti skiriama iki 75 886,00 Eur ir taikomas 69,90 proc. paramos intensyvumas.