Aktuali informacija

|

Sausio 20 d. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG dalyvavo VVG tinklo susitikime, kuris vyko Kaune. Susitikimo pagrindinis tikslas – vietos projektų vertinimo atrankos kriterijų aptarimas. Taip pat buvo aptartos ir kitos svarbios aktualijos susijusios su VPS įgyvendinimu.  READ MORE

|

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG siekdama sėkmingo strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) įgyvendinimo,... READ MORE