Aktuali informacija

|

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) rugsėjo 26–28 dienomis kviečia į tarptautinę naujovių sklaidos parodą „Inno panorama 2019“, kurios moto – „Sprendimai regionų plėtrai“. Parodą sudarys trys segmentai – agroinovacijos, bioekonomika... READ MORE

Įgyvendintas UAB Danora pelno projektas

|

Baigtas įgyvendinti pelno projektas „UAB „Danora“ verslo pradžia Mažeikių rajone“. Projektas pateiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2). Paramos lėšų suma... READ MORE

Kvietimas dalyvauti projekte Latvijoje

|

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsia tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, Nr. 44TT-KE-18-3-04089-PR001, įgyvendinimą. 2019 m. rugsėjo 18-19 d. vyks meistriškumo kursai Latvijoje (Liepajas savivaldybė). Laukiame dalyvių, kurie nori susipažinti... READ MORE

Kvietimo Nr. 4 pakeitimai

|

Informuojame, kad pasikeitus galiojantiems teisės aktams valdybos sprendimu buvo patikslinta Kvietimo Nr. 4 informacija. Daugiau informacijos: www.svlvvg.lt (Pareiškėjams Kvietimas Nr. 4). READ MORE