Aktuali informacija

Projektų kokybės vertinimas

|

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė gegužės 12 dieną baigė vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinamą pagal patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus vietos projektų atrankos kriterijus. Vietos projektų pridėtinė vertė (kokybė) buvo... READ MORE

Informacija apie užregistruotas paraiškas

|

Gegužės 9 dieną baigėsi vietos projektų paraiškų rinkimas. Buvo gautos ir užregistruotos 8 vietos projektų paraiškos. Visą naudingą informaciją rasite prie informacijos PAREIŠKĖJAMS (http://svlvvg.lt.begemotas.serveriai.lt/pareiskejams/). Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos... READ MORE